Projekt: Pogodna Jesień Życia w Żorach
Aktualności Opis projektu Grupa docelowa Cel projektu Pliki do pobrania

14 gru 2021

Zapraszamy osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu do skorzystania z pakietu usług opiekuńczych w projekcie

Lider projektu tj. Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej zachęca osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujące miasto Żory do skorzystania z jednego z dwóch możliwych wariantów usług opiekuńczych.

W ramach wariantu I Uczestniczka/Uczestnik będzie otrzymywać miesięcznie:

 • 62 godziny opieki w miesiącu: 2 godziny dziennie lub 14 godzin tygodniowo; usługa opiekuńcza świadczona 7 dni w tygodniu;
 • catering w formie 2 daniowego obiadu z surówką (1 dziennie);
 • usługę kosmetyczną/fryzjerską (min. 1 usługa na m-c);
 • poradę psychologiczną, prawniczą, dietetyczną, fizjoterapeutyczną (zamiennie min. 4 h / m-c);
 • artykuły zużywalne (artykuły niezbędne do świadczenia wysokiej jakości usługi opiekuńczej, np.: środki higieny osobistej, środki czystości zużywane przez opiekuna/opiekunkę lub środki higieny osobistej przekazywane uczestnikowi
  w sytuacjach nagłych).

W ramach wariantu II Uczestniczka/Uczestnik będzie otrzymywać miesięcznie:

 • 124 godziny opieki w miesiącu: 4 godziny dziennie lub 28 godzin tygodniowo; usługa opiekuńcza świadczona 7 dni w tygodniu;
 • catering w formie 2 daniowego obiadu z surówką (1 dziennie);
 • usługę kosmetyczną/fryzjerską (min. 1 usługa na m-c);
 • poradę psychologiczną/prawniczą, dietetyczną, fizjoterapeutyczną (min. 4 h / m-c);
 • artykuły zużywalne (artykuły niezbędne do świadczenia wysokiej jakości usługi opiekuńczej, np.: środki higieny osobistej, środki czystości zużywane przez opiekuna/opiekunkę lub środki higieny osobistej przekazywane uczestnikowi
  w sytuacjach nagłych).

W ramach Zadania 1 pobierana jest częściowa odpłatność za usługę opiekuńczą w przeciętnej wysokości 4,50 zł za godzinę. Dla Wariantu I będzie to 279,00 zł miesięcznie, a dla II 558,00 zł/miesięcznie. Opłaty za udzielane świadczenia będą pobierane tylko i wyłącznie od osób nie spełniających kryterium dochodowego.

Osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (na dzień ogłoszenia niniejszego regulaminu jest to kwota 1051,50 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej lub 792,00 zł netto na osobę w rodzinie) – nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Zachęcamy do udziału w projekcie!

Szczegółowe informacje – tel. 664 770 809