Usługi opiekuńcze

Zmiany społeczne, polityczne i ekonomiczne ostatnich kilkudziesięciu lat powodują wzrost udziału seniorów w społeczeństwie. Proces starzenia się ludności wymaga stałego rozwoju polityki społecznej i zwiększenia dostępności narzędzi tej polityki dla obywateli. Pociąga to za sobą konieczność zapewnienia coraz większych środków ekonomicznych i kadrowych, ale również zmianę mentalności i zaangażowania rodzin.

Wśród narzędzi zapewnianych przez państwo w ramach działalności ośrodków pomocy społecznej coraz większe znaczenie mają usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób niesamodzielnych, głównie osób starszych. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Zasoby finansowe jak i kadrowe ośrodków są ograniczone, co spowodowało powstanie luki na rynku usług opiekuńczych.

Lukę tę próbują wypełniać podmioty komercyjne i osoby fizyczne, ale korzystanie z ich usług wiąże się z wieloma zagrożeniami. Korzystanie z usług świadczonych przez podmioty komercyjne gwarantuje fachową opiekę i wysoką jakość świadczonych usług, ale wiąże się z ponoszeniem stosunkowo wysokich opłat co ogranicza ich dostępność. Z kolei usługi świadczone przez osoby fizyczne są atrakcyjne cenowo jednak nie zawsze można liczyć na pomoc na najwyższym poziomie i bardzo często są świadczone „na czarno”. Można zatem odnieść wrażenie, że seniorzy i ich rodziny skazani są na wybór kosztownych usług komercyjnych lub usługi o niskiej cenie i jakości. Czy jest trzecie rozwiązanie?

Odpowiedź na tak postawione pytanie przynosi ekonomia społeczna i spółdzielnie socjalne świadczące usługi opiekuńcze. Ekonomia społeczna nie jest nastawiona stricte na osiąganie zysków, ale na trwałość przedsięwzięcia i zapewnianie wysokiej jakości usług.

Oferta

Nasza organizacja współpracuje ze spółdzielniami socjalnymi w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. W ramach działań  statutowych propagujemy idee ekonomii społecznej w obszarze usług opiekuńczych i wspieramy powstawanie nowych podmiotów ekonomii społecznej. Oferujemy wsparcie i szkolenia dla kadry opiekuńczej i opiekunów osób zależnych. Asystenci osób starszych pomagają osobom starszym w czynnościach dnia codziennego, towarzyszą oraz wspierają w prowadzeniu gospodarstwa domowego.