Projekt: Pogodna Jesień Życia w Żorach
Aktualności Opis projektu Grupa docelowa Cel projektu Pliki do pobrania

18 paź 2021

Opis projektu

Projekt „Pogodna Jesień Życia w Żorach” realizowany jest przez Lidera - Fundację Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej  z Poznania, w partnerstwie z Fundacją „Więcej z Życia” oraz z firmą - Jolanta Woźnica „PERSONA” Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych/asystenckich poprzez utworzenie 18 miejsc świadczenia środowiskowych usług opiekuńczych (niestacjonarnych) na terenie miasta Żory w okresie 01.06.2021 r. - 30.06.2023 r.

Projekt realizuje 3 typ projektów: Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, rozliczanych stawkami jednostkowymi w ramach 2 wariantów pakietów usług.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie Żor, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 48 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (dalej opw. lub osoby pw.), które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi oraz 20 opiekunów faktycznych.

Główne wskaźniki projektu:

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia środowiskowych usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – wartość docelowa: 18;

2. Liczba osób potrzebujących wsparcia objętych usługami opiekuńczymi: 48 osób.