Projekt: Pogodna Jesień Życia w Żorach
Aktualności Opis projektu Grupa docelowa Cel projektu Pliki do pobrania

18 paź 2021

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług asystenckich/opiekuńczych poprzez utworzenie 18 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych, których trwałość zostanie zachowana przez wymagany okres, na terenie miasta Żory, w woj. śląskim. Zapewnią one usługi opiekuńcze (w formie jednego z dwóch pakietów usług) oraz asystenckie dla 48 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkującym w rozumieniu KC na terenie miasta Żory w okresie od 01.06.2021 do 30.09.2023 r. Wsparcie otrzyma także 20 opiekunów faktycznych. Projekt odpowiada na zdiagnozowany na terenie Śląska problem starzenia się społeczeństwa i niedostateczny poziom zapewnienia usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie to obejmuje usługi opiekuńcze, usługi asystenckie, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wsparcie uzupełniające. Osoby objęte projektem otrzymają wsparcie Centrum Usług Społecznych.