Projekt: Pogodna Jesień Życia w Żorach
Aktualności Opis projektu Grupa docelowa Cel projektu Pliki do pobrania

16 maj 2022

Oferujemy wsparcie dla opiekunów faktycznych z Żor

Zaplanowano następujące formy wsparcia:

Etap 1. Podnoszenie kompetencji opiekunów faktycznych w formie kształcenia.
Zakładamy 40 godzinne szkolenia teoretyczno – praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla 2 grup 10 osobowych, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia. Program szkolenia będzie dostosowany do specyfiki i potrzeb opiekuna.

Etap 2. Poradnictwo dla opiekunów faktycznych.

Zapewnimy 20 opiekunom faktycznym uczestniczącym w proj. poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia. Porady udzielać będą m.in. lekarze, psycholodzy, rehabilitanci, prawnicy. Zakładamy przeciętnie po 6 godzin wsparcia na każdego opiekuna faktycznego.

Etap 3. Wsparcie osób potrzebujących wsparcia i opiekunów faktycznych w formie opieki wytchnieniowej.
Usługi w postaci krótkookresowego całodobowego pobytu, których celem jest zapewnienie opieki dla osób potrzebujących wsparcia, w zastępstwie za opiekunów faktycznych.  Zapewnimy 15 osobom przeciętnie 14 dniowe pobyty w niepublicznych placówkach opieki społecznej, dysponujących wolnymi miejscami.

Lokalne Centrum Usług Społecznych w Żorach, znajdujące się pod adresem: Osiedle Sikorskiego 52, sala nr 101 (budynek Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych) dostępne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30,
zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z pracownikiem specjalistycznym
o profilu medycznym - socjalnym pod numerem: 787-066-650.