Projekt: Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Międzyrzec Podlaski
Aktualności Opis projektu Dokumenty do pobrania Grupa docelowa

13 mar 2023

Szczegółowe zasady kwalifikacji osób niesamodzielnych do objęcia wsparciem
 1. Wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społ. Od powyższych osób nie będziemy pobierać odpłatności za usługi asystenckie lub opiekuńcze.
 2. Korzystanie z usług asystenckich lub opiekuńczych jest możliwe również przez inne osoby niż wskazane powyżej, przy czym kryteria rekrutacji takich osób określone zostały poniżej w regulaminie rekrutacji. Osoby te zakwalifikujemy do wsparcia na podstawie Osoby te zakwalifikujemy do wsparcia spośród wniosków mających największą liczbę punktów preferencyjnych, oraz w miarę wolnych miejsc, po zapewnieniu wsparcia osobom przyjmowanym w pierwszej kolejności. Osoby takie będą zobowiązane do wnoszenia częściowej odpłatności za usługi asystenckie lub opiekuńcze.

3. Regulamin rekrutacji:

 1. Wsparcie w ramach projektu jest adresowane w pierwszej kolejności do osób spełniających kryterium pierwszeństwa, a mianowicie do:
  - osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na dzień ogłoszenia aktualizacji niniejszego regulaminu jest to kwota 1164,00 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej lub 900,00 zł netto na osobę w rodzinie. W dalszej kolejności zakwalifikowane do wsparcia zostaną inne osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na podstawie listy rekomendowanych wniosków.
 1. Korzystanie z usług asystenckich lub opiekuńczych jest możliwe również przez inne osoby niż wskazane w powyżej, przy czym kryteria rekrutacji takich osób określimy w regulaminie rekrutacji. Osoby te zakwalifikujemy do wsparcia na podstawie listy rekomendowanych wniosków, oraz w miarę wolnych miejsc, po zapewnieniu wsparcia osobom preferowanym. Osoby takie będą zobowiązane do wnoszenia częściowej odpłatności za usługi asystenckie lub opiekuńcze wg progresywnego taryfikatora dochodowego.

W tej fazie naboru będziemy preferować następujących uczestników do projektu, według poniższego kryterium rekrutacji do projektu:

 • os. z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego – 15 pkt,
 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego – dwie przesłanki – 5 pkt, więcej przesłanek – 8 pkt,
 • osoby o umiarkowanym - 5 pkt i znacznym stopniu niepełnosprawności – 8 pkt.
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - 5 pkt,
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi zdefiniowane w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego – 5 pkt,,
 • osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020 – 2 pkt,
 • pozostałe osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu: osoby mieszkające samotnie – 6 pkt, osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności – 3 pkt, osoby zamieszkałe na obszarach rewitalizowanych w ramach LPR (Lokalny Program Rewitalizacji) – 4 pkt.

Natomiast jedynym kryterium rekrutacji dla opiekunów osób faktycznych będzie kolejność zgłoszeń.

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU:

Centrum Usług Środowiskowych ul. Tadeusza Kościuszki 2 w Międzyrzecu Podlaskim.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do spotkania w Centrum (zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny, w celu ustalenia terminu spotkania: 783-691-339).