Projekt: Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Międzyrzec Podlaski
Aktualności Grupa docelowa Opis projektu

12 lis 2021

Opis projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności mieszkańców miasta i gminy Międzyrzec Podlaski (dalej MiGMP) do usług opiekuńczych i asystenckich, poprzez utworzenie 18 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych i asystenckich (opiekunów/ek i AON/AOON i osób świadczących usługi specjalistyczne), którzy obejmą wsparciem w ramach projektu 64 osoby niesamodzielne oraz podniesienie kompetencji 30 opiekunów faktycznych w okresie 01.12.2020 r. - 31.12.2022 r.