Projekt: Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Międzyrzec Podlaski
Aktualności Opis projektu Dokumenty do pobrania Grupa docelowa

31 mar 2022

Realizujemy usługi asystenckie w projekcie

Od 15 marca 2022r. rozpoczęliśmy w projekcie realizację usług asystenckich. Zostały one zlecone Stowarzyszeniu Synergia w wyniku rozstrzygnięcia Zapytania Ofertowego nr 1/2022/MIĘDZYRZEC-PODLASKI/FWZŻ z dnia 24.02.2022 r.

Zakres wsparcia obejmuje między innymi:

  • pomoc w przygotowaniu się do wyjścia, wyjściu, powrocie oraz dojazdach środkami komunikacji publicznej,
  • pomoc w zakupach i korzystaniu z punktów usługowych, przy czynnym uczestnictwie klienta, pomoc w utrzymywaniu w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie (np. wózek, balkonik, podnośnik, kule, elektryczna szczoteczka do zębów, elektryczna golarka, wymiana żarówki etc.),
  • pomoc osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych, pomoc i towarzyszenie w korzystaniu z dóbr kultury,
  • pomoc techniczna w pisaniu pism, listów osobom niewidomym, bądź niezdolnym do samodzielnego pisania ręcznego, czy komputerowego.

Projekt uwzględnia zasadę równości szans między innymi ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, narodowość czy światopogląd i jest realizowany zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Centrum Usług Środowiskowych mieści się przy ul. Tadeusza Kościuszki 2 w Międzyrzecu Podlaskim