O nas

Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej została ustanowiona 1 kwietnia 2015 roku i wpisana do Rejestru Stowarzyszeń 18 czerwca 2015 roku. Głównym celem Fundacji jest działalność na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, ale w kręgu naszych działań są między innymi integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, szerzenie wiedzy ekonomicznej i prawnej oraz edukacja w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii komputerowych.

Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania lub zostać wolontariuszem – skontaktuj się z nami!

narysowany dokument
Statut
narysowany kontur popiersia
Kadra
narysowana koperta
Kontakt

Certyfikat EDCC

Fundacja WIRES opracowała autorski program nauczania kompetencji informatycznych i informacyjnych, łączący w sobie funkcjonalny charakter zdobywania wiedzy przedstawiony w opracowaniu Ramowy Katalog Kompetencji Cyfrowych. W zakresie merytorycznym program obejmuje 21 kompetencji określonych w Standardzie DIGCOMP na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym

Wystawiany przez Fundację WIRES Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych (eng. European Digital Competence Certificate) jest dokumentem potwierdzającym zdobycie wybranych lub wszystkich kompetencji cyfrowych określonych w programie nauczania kompetencji informatycznych i informacyjnych Fundacji WIRES. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest przystąpienie do egzaminu praktycznego i wykonanie zadań. Progi zdawalności dostosowane są do indywidualnych predyspozycji uczestnika (m.in. wiek, wykształcenie).

Kontakt

Fundacja WIRES
Os. Armii Krajowej 2/17
61-375 Poznań
609 689 838
KRS: 0000562907
REGON: 36179305000000
NIP: 7811911609