Projekt: Utworzenie placówki opieki nad osobami niesamodzielnymi w Piotrkowie Kujawskim
Aktualności Opis projektu

10 maj 2018

Informacja o wyniku postępowania ofertowego - sprzęt RTV i AGD

Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą przy ul. Szczawnickiej 70 w Poznaniu informuje, iż postępowanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu RTV i AGD w ramach projektu pn. „Utworzenie dziennej i całodobowej placówki opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez budowę i wyposażenie budynku na potrzeby świadczenia usług społecznych wraz z niezbędną infrastrukturą w Piotrkowie Kujawskim” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 nie zostało rozstrzygnięte z uwagi na nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia.


Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego - sprzęt RTV i AGD