Projekt: Utworzenie placówki opieki nad osobami niesamodzielnymi w Piotrkowie Kujawskim
Aktualności Opis projektu

14 cze 2018

Informacja o wynikach rozeznania cenowego na zakup i dostawę sprzętu RTV i AGD

Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą przy ul. Szczawnickiej 70 w Poznaniu informuje, iż zapytanie ofertowe - rozeznanie cenowe  na zakup i dostawę sprzętu RTV i AGD w ramach projektu pn. „Utworzenie dziennej i całodobowej placówki opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez budowę i wyposażenie budynku na potrzeby świadczenia usług społecznych wraz z niezbędną infrastrukturą w Piotrkowie Kujawskim” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 zostało rozstrzygnięte.Do realizacji zamówienia na zakup i dostawę sprzętu RTV i AGD wybrano firmę BAWRO Barbara Wiśniewska, ul. Maczka 2/9, 56-400 Oleśnica. Oferta przedłożona przez firmę BAWRO Barbara Wiśniewska uzyskała najwyższą ilość punktów oraz spełniała wymagania w zakresie parametrów oferowanego sprzętu RTV i AGD.