Projekt: Pogodna Jesień Życia w Poznaniu i powiecie wągrowieckim
Aktualności Opis projektu Beneficjenci Dokumenty do pobrania

01 lut 2018

Rozeznanie cenowe - wynajem lokalu CWO

Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej, z siedzibą w Poznaniu, ul. Szczawnicka 70, 60-471 Poznań , tel 607-894-308, e-mail: biuro@fundacjawires.pl realizująca projekt w partnerstwie z Fundacją Ekspert- Kujawy w Inowrocławiu oraz z Fundacją „Więcej z Życia” w Wągrowcu

zaprasza do składania ofert w celu przeprowadzenia Rozeznania cenowego

 1.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  Kosztu wynajmu lokalu min. 30m2 – parter lub lokal pozbawiony barier architektonicznych w Poznaniu wraz z mediami i zapleczem socjalnym oraz wyposażeniem biurowym: min. 2 biurka, krzesła dla pracowników i klientów, szafa zamykana, komputer z dostępem do Internetu, drukarka/skaner na potrzeby prowadzenia Centrum Wsparcia Opiekunów w projekcie „Pogodna Jesień Życia w Poznaniu i powiecie wągrowieckim” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
 2. Termin realizacji: luty 2018 – do grudzień 2019 roku, z możliwością wydłużenia realizacji projektu
 3. Wymagania wobec oferty:
  a) W FORMULARZU ROZEZNANIA CENOWEGO - prosi się o podanie stawki w zł brutto za 1 miesiąc wynajmu lokalu
  b) Każda oferta będzie podlegała ocenie na podstawie wysokości oferowanej ceny wyrażonej w zł.
  c) Wypełniony formularz prosimy o przesłanie mailem na adres: biuro@fundacjawires.pl
  przesłać pocztą tradycyjną (listownie) lub dostarczyć osobiście na adres: Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Szczawnicka 70, 60-471 Poznań najpóźniej do dnia: 15.02.2018r. do godziny 13:00.
  d) Rozeznanie cenowe ma na celu zweryfikowanie cen rynkowych dotyczących wynajmu lokalu.

Pliki do pobrania

Rozeznanie cenowe

Formularz rozeznania cenowego