Projekt: Pogodna Jesień Życia w Poznaniu i powiecie wągrowieckim
Aktualności Opis projektu Beneficjenci Dokumenty do pobrania

27 lut 2018

Poszukujemy opiekunów/opiekunek do pracy w ramach projektu

W związku z upływem terminu składania ofert do Zapytania nr 1/2018/PJŻPiPW i nierozstrzygnięciem z powodu braku ofert, zapraszamy osoby fizyczne / podmioty prowadzące działalność gospodarczą/osoby prawne/ jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia- świadczenie usług opiekuńczych lub dysponują osobami spełniającymi wymagania określone w niniejszym zapytaniu, a w szczególności:

Posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. spełniają poniższe minimalne wymagania:

  • Osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej,

LUB

  • Osoba posiadająca doświadczenie (min.6 miesięczne) w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyły minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej