Projekt: Pogodna Jesień Życia w Poznaniu i powiecie wągrowieckim
Aktualności Opis projektu Beneficjenci Dokumenty do pobrania

02 sty 2018

Opis projektu

Fundacja Ekspert Kujawy w partnerstwie z Fundacją„ Więcej z Życia” z siedzibą w Wągrowcu oraz z Fundacją Wspierania Rozwoju i Ekonomii Społecznej z siedzibą w Poznaniu realizuje projekt pn.: "Pogodna Jesień Życia w Poznaniu i powiecie wągrowieckim

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 miejsc świadczenia środowiskowych usług opiekuńczych (niestacjonarnych) na terenie miasta Poznania i powiatu wągrowieckiego. Projekt odpowiada na narastający problem starzenia się mieszkańców i niedostateczny poziom wsparcia opiekuńczego na terenie w/w powiatu. Powyższy cel zrealizowany zostanie w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2019 r. poprzez świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania poprzez opiekunki, które zatrudniać będzie partner projektu Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej lub podmioty ekonomii społecznej zaangażowane przez Fundację „ Więcej z Życia”. Poprzez usługi wspierające pracę opiekunek i samodzielne funkcjonowanie osób niesamodzielnych, a także wsparcie opiekunów faktycznych w ramach działań dwóch Centrów Wsparcia Opiekunów. W ramach projektu działać będą dwa CWO , jeden na terenie Poznania, drugi w powiecie wągrowieckim, które obsługiwać będą pracownicy specjalistyczni o profilu medyczno/socjalnym.

Projekt skierowany jest do dwóch grup zamieszkałych na terenie projektu: 120 osób niesamodzielnych, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (w miejscu zamieszkania danej osoby) oraz 50 faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych (OF), którzy otrzymają wsparcie podnoszące ich kompetencje/umiejętności opiekuńcze.