Projekt: Pogodna Jesień Życia w Poznaniu i powiecie wągrowieckim
Aktualności Opis projektu Beneficjenci Dokumenty do pobrania

02 sty 2018

Beneficjenci

Projekt skierowany jest do dwóch grup osób zamieszkujących w rozum. KC na terenie miasta Poznania i powiatu wągrowieckiego:

  1. Osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - będzie to 120 osób niesamodzielnych, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (w miejscu zamieszkania danej osoby). Będzie to 70 osób objętych stałym wsparciem i 50 podopiecznych OF (opieka czasowa).
  2. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będzie to 50 faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych (OF), którzy otrzymają wsparcie podnoszące ich kompetencje/umiejętności opiekuńcze.