Projekt: Pogodna Jesień Życia w Żorach
Aktualności Opis projektu Grupa docelowa Cel projektu Pliki do pobrania

28 lut 2023

Skorzystaj z pakietu usług opiekuńczych!

W ramach usług możliwe jest skorzystanie z jednego z możliwych dwóch wariantów pakietów usług opiekuńczych, tj.:

  • Wariant I. 62 godziny opieki w miesiącu: 2 godziny dziennie lub 14 godzin tygodniowo.
  • Wariant II. 124 godziny opieki w miesiącu: 4 godziny dziennie lub 28 godzin tygodniowo.

W ramach obu pakietów uczestnik będzie ponadto otrzymywał miesięcznie: Catering przez 31 dni, Usługi towarzyszące (fryzjer/kosmetyczka) 1 godz., Psycholog/prawnik/dietetyk/fizjoterapeuta – 4 godziny, Artykuły zużywalne. Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług opiekuńczych będzie określony indywidualnie w kontrakcie trójstronnym, zawartym pomiędzy osobą potrzebującą wsparcia, osobą świadczącą usługi opiekuńcze oraz podmiotem realizującym usługi opiekuńcze. Przewidujemy udzielenie 10 usług przez 24 miesiące wg wariantu I (łącznie w projekcie 240 osobomiesięcy dla 20 osób) i 5 usług wg wariantu II (łącznie 120 osobomiesięcy dla 10 osób). W ramach Zadania 1 pobierana będzie częściowa odpłatność za usługę opiekuńczą w przeciętnej wysokości 4,50 zł za godzinę. Dla Wariantu I będzie to 279,00 zł miesięcznie, a dla II wariantu usług jest to kwota 558,00 zł/mies. . Opłaty za udzielane świadczenia będą pobierane tylko i wyłącznie od osób nie spełniających kryterium dochodowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer: 787-066-650