Projekt: Pogodna Jesień Życia w Żorach
Aktualności Opis projektu Grupa docelowa Cel projektu Pliki do pobrania

30 wrz 2022

Realizujemy pakiety usług opiekuńczych w Żorach

W ramach projektu w Żorach w miejscu zamieszkania Uczestników projektu świadczone są między innymi - usługi opiekuńcze. Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług opiekuńczych jest określony indywidualnie w kontrakcie trójstronnym, zawartym pomiędzy os. wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osobą świadczącą usługi opiekuńcze oraz podmiotem realizującym usługi opiekuńcze

W ramach usług opiekuńczych zapewnione są m.in.:

 • czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych
 • przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków
 • pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie
 • czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych
 • czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc
 • w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych
 • czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego
 • pomoc przy przemieszczaniu się
 • czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej
 • pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych
 • zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych
 • pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej,
 • układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji
 • czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowe
 • czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług
 • czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej.

Dostępne są pakiety usług w wymiarze 62h lub 124h usług opiekuńczych w miesiącu.
Ponadto w ramach pakietu usług Uczestnik otrzymuje również: catering przez 31 dni, usługi towarzyszące (fryzjer/kosmetyczka) 1 godz., psycholog/prawnik/dietetyk/fizjoterapeuta – 4 godziny, artykuły zużywalne.

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia:
787-066-650