Projekt: Pogodna Jesień Życia w Żorach
Aktualności Opis projektu Grupa docelowa Cel projektu Pliki do pobrania

17 sty 2022

Pakiety usług opiekuńczych w projekcie – poznaj szczegóły wsparcia

Zapraszamy do udziału w projekcie i skorzystania z pakietu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na ternie miasta Żory.

Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej utworzy 12 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w lokalnej społeczności na terenie Miasta Żory, obejmując stałym wsparciem jego 30 mieszkańców.

W ramach usług możliwe jest skorzystanie z jednego z możliwych dwóch wariantów, tj.:

Wariant I. 62 godziny opieki w miesiącu: 2 godziny dziennie lub 14 godzin tygodniowo.

Wariant II. 124 godziny opieki w miesiącu: 4 godziny dziennie lub 28 godzin tygodniowo.

W ramach obu pakietów uczestnik będzie ponadto otrzymywał miesięcznie: Catering przez 31 dni, Usługi towarzyszące (fryzjer/kosmetyczka) 1 godz., Psycholog/prawnik/dietetyk/fizjoterapeuta – 4 godziny, Artykuły zużywalne. Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług opiekuńczych będzie określony indywidualnie w kontrakcie trójstronnym, zawartym pomiędzy osobą potrzebującą wsparcia, osobą świadczącą usługi opiekuńcze oraz podmiotem realizującym usługi opiekuńcze. Przewidujemy udzielenie 10 usług przez 24 miesiące wg wariantu I (łącznie w projekcie 240 osobomiesięcy dla 20 osób) i 5 usług wg wariantu II (łącznie 120 osobomiesięcy dla 10 osób). W ramach Zadania 1 pobierana będzie częściowa odpłatność za usługę opiekuńczą w przeciętnej wysokości 4,50 zł za godzinę. Dla Wariantu I będzie to 279,00 zł miesięcznie (razem 66.960,00 zł wkładu własnego), a dla II 558,00 zł/mies. (66.960,00 zł wkładu). Opłaty za udzielane świadczenia będą pobierane tylko i wyłącznie od osób nie spełniających kryterium dochodowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer: 787-066-650
Zapraszamy do udziału w projekcie!