Projekt: Pogodna Jesień Życia w Rybniku
Aktualności Opis projektu Cel projektu Beneficjenci

11 gru 2020

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług asystenckich/opiekuńczych poprzez utworzenie 18 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych, których trwałość zostanie zachowana przez wymagany okres, na terenie miasta Rybnika w woj. śląskim.

Zapewnią one usługi opiekuńcze (w formie jednego z dwóch pakietów usług) oraz asystenckie dla 48 osób potrzebujących wsparcia/niepełnosprawnych), zamieszkującym w rozumieniu KC na terenie miasta Rybnika, w okresie od 01.12.2020 do 31.12.2022 r. Wsparcie otrzyma także 20 opiekunów faktycznych.

Projekt odpowiada na zdiagnozowany na terenie Śląska problem starzenia się społeczeństwa i niedostateczny poziom zapewnienia usług opiekuńczych dla os. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie to obejmuje usługi opiekuńcze, usługi asystenckie, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wsparcie uzupełniające. Osoby objęte projektem otrzymają wsparcie Centrum Usług Społecznych w Rybniku.