Projekt: Pogodna Jesień życia w powiecie żnińskim II
Aktualności Opis projektu Beneficjenci

10 maj 2021

Opis projektu

Celem projektu jest zapewnienie 84 osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym osoby z niepełnosprawnościami) zamieszkującym powiat żniński, łatwiejszego dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych, a także wsparcie procesu aktywizacji społeczno-zawodowej. Cel ten osiągniemy, poprzez utworzenie 21 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych (15 opiekunów/ek i 4 asystentów osób niepełnosprawnych i 2 miejsca świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych). Powyższy cel zrealizowany zostanie w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

Powyższy cel zrealizowany zostanie poprzez 4 zadania:

  1. Świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
  2. Świadczenie usług asystenckich/opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania.
  3. Usługi wspierające pracę opiekunek/asystentów i os. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
  4. Wsparcie opiekunów faktycznych.