Projekt: Pogodna Jesień Życia w powiecie dzierżoniowskim i wałbrzyskim II
Aktualności Opis projektu Pliki do pobrania

29 mar 2024

Opis projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych przystępnych cenowo usług społecznych na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (dalej osoby potrzebujące wsparcia lub opw), świadczonych w społeczności lokalnej mieszkańców powiatów dzierżoniowskiego i wałbrzyskiego w okresie 01.03.2024 r. – 30.06.2025 r.

Celem szczegółowym 1 jest zwiększenie dostępu do usług społecznych, poprzez zorganizowanie 28 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych, które umożliwią objęcie wsparciem w ramach projektu 50 osób (35 K) potrzebujących wsparcia/osób z niepełnosprawnością (OzN).

Celem szczegółowym 2 jest zwiększenie wiedzy i kompetencji 25 opiekunów faktycznych (22 K) w zakresie opieki nad osobami potrzebującym wsparcia/OzN. Powyższy cel zrealizowany zostanie poprzez 3 zadania:

Zadanie 1. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w ich miejscu zamieszkania

Zadanie 2. Usługi wspierające pracę opiekunek i dodatkowe usługi na rzecz osób objętych wsparciem oraz opiekunów faktycznych

Zadanie 3.Specjalistyczne oraz sąsiedzkie usługi opiekuńcze.

Łącznie projekt obejmie wsparciem 75 osób zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie powiatów dzierżoniowskiego i wałbrzyskiego. Wsparciem opiekuńczym oraz specjalistycznymi i sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi objęte zostanie 50 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a wsparciem szkoleniowym oraz doradczym 25 opiekunów faktycznych.