Projekt: Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Międzyrzec Podlaski
Aktualności Opis projektu Dokumenty do pobrania Grupa docelowa

07 cze 2022

Zapraszamy do udziału w projekcie! Skorzystaj z usług opiekuńczych!

Informujemy, że nadal trwa rekrutacja do projektu, w ramach którego można skorzystać z możliwości otrzymania m.in. usług opiekuńczych. Wsparcie adresowane jest do osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujących na terenie miasta i gminy Międzyrzec Podlaski w woj. Lubelskim.

Zakres usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania Uczestników projektu obejmuje w szczególności: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza czy zapewnienie kontaktów z otoczeniem, zgodnie ze standardem 2, Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu.

Usługi wykonywane są w sposób bezpieczny dla stron oraz z zachowaniem środków ochrony indywidualnej.

Projekt uwzględnia zasadę równości szans między innymi ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, narodowość czy światopogląd i jest realizowany zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Centrum Usług Środowiskowych mieści się przy ul. Tadeusza Kościuszki 2 w Międzyrzecu Podlaskim