Projekt: Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Międzyrzec Podlaski
Aktualności Opis projektu Dokumenty do pobrania Grupa docelowa

15 maj 2022

Zapraszamy do Centrum Usług Środowiskowych w Międzyrzecu Podlaskim

Na potrzeby prowadzenia Centrum Usług Środowiskowych wynajmowany jest lokal mieszczący się przy ul. Tadeusza Kościuszki 2 w Międzyrzecu Podlaskim.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do spotkania w Centrum (zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny, w celu ustalenia terminu spotkania: 783-691-339).

W ramach projektu można skorzystać między innymi z usług opiekuńczych, usług asystenckich, specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z rehabilitacji ruchowej.

Projekt uwzględnia zasadę równości szans między innymi ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, narodowość czy światopogląd i jest realizowany zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego.

Zapraszamy do udziału w projekcie!