Projekt: Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Międzyrzec Podlaski
Aktualności Opis projektu Dokumenty do pobrania Grupa docelowa

17 kwi 2023

Wsparcie opiekunów faktycznych

Zakładamy 40 godzinne szkolenie teoretyczno- praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla grupy 10 osób, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. Szkolenie i doradztwo prowadzić będą m.in. lekarze, ratownicy medyczni, rehabilitanci, prawnicy, pracownicy socjalni.

Zapewnimy 30 opiekunom faktycznym uczestniczącym w proj. W tym 20 opiekunom osób objętych stałym wsparciem poradnictwo oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia. Porady udzielać będą m.in. lekarze, psycholodzy, rehabilitanci, przeciętnie po 4 godziny i prawnicy po przeciętnie 3 godziny wsparcia na każdego opiekun faktycznego.

Udostępnimy również 10 opiekunom faktycznym sfinansowanie usługi opiekuńczej w celu umożliwienia im funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego, w tym m.in. w szkoleniach i doradztwie w niniejszym zadaniu. Przewidujemy wsparcie w wysokości przeciętnie 50 godzin usług opiekuńczych /asystenckich dla 10 osób potrzebujących wsparcia( w tym 4 osoby niepełnosprawne), którymi na co dzień zajmują się opiekunowie faktyczni.

Wszystkie osoby potrzebujące wsparcia zachęcamy do skorzystania z pomocy i prosimy o kontakt pod numerem tel. 783-691-339.