Projekt: Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Międzyrzec Podlaski
Aktualności Opis projektu Dokumenty do pobrania Grupa docelowa

06 maj 2022

Oferujemy wsparcie dla opiekunów faktycznych z miasta i gminy Międzyrzec Podlaski

W ramach działań w zadaniu 4 zgodnie z zapisami projektu „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Międzyrzec Podlaski” przewidujemy realizację 4 etapów wsparcia.

Etap 1. Podnoszenie kompetencji opiekunów faktycznych w formie kształcenia.

Zakładamy 40 godzinne szkolenia teoretyczno – praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla

grupy 10 osób, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami

niesamodzielnymi. Wynajem sali wyposażonej w sprzęt do pielęgnacji, fantomy itp. Szkolenie i doradztwo prowadzić będą m.in. lekarze, ratownicy medyczni, rehabilitanci, prawnicy, pracownicy socjalni.

Etap 2.Poradnictwo dla opiekunów faktycznych.

Zapewnimy 30 opiekunom faktycznym uczestniczącym w proj. w tym 20 opiekunom osób

objętych stałym wsparciem w Zadaniu 1 i 2, poradnictwo oraz pomoc w uzyskaniu informacji

umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia. Porady udzielać będą m.in.

lekarze, psycholodzy, rehabilitanci, przeciętnie po 4 godziny i prawnicy po przeciętnie 3 godziny wsparcia na każdego opiekuna faktycznego.

Etap 3. Wsparcie opiekunów faktycznych w formie opieki wytchnieniowej.

Usługi w postaci krótkookresowego (przeciętnie 15 dni) całodobowego pobytu, których celem

jest zapewnienie opieki dla osób niesamodzielnych, w zastępstwie za opiekunów faktycznych.

Wsparciem tego etapu objętych będzie 15 osób niesamodzielnych.

Etap 4. Finansowanie usługi opiekuńczej dla 10 podopiecznych opiekunów faktycznych.

Udostępnimy 10 opiekunom faktycznym sfinansowanie usługi opiekuńczej w celu umożliwienia im funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego, w tym m.in. w szkoleniach i doradztwie w niniejszym zadaniu. Usługi opiekuńcze realizowane będą wg zasad opisanych w Zadaniach 1-2. Przewidujemy wsparcie w wysokości przeciętnie 50 godzin usług opiekuńczych/asystenckich dla 10 osób potrzebujących wsparcia (w tym 4 osoby niepełnosprawne), którymi na co dzień zajmują się opiekunowie faktyczni. Wsparcie okresowe w łącznym wymiarze 500 godzin.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Centrum Usług Środowiskowych mieści się przy ul. Tadeusza Kościuszki 2 w Międzyrzecu Podlaskim