Projekt: Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Międzyrzec Podlaski
Aktualności Opis projektu Dokumenty do pobrania Grupa docelowa

07 lut 2022

Informujemy o możliwości uzyskania specjalistycznych usług opiekuńczych w projekcie

Projekt przewiduje realizację specjalistycznych usług opiekuńcze. Pracownik specjalistyczny pracujący w Centrum Usług Środowiskowych w Międzyrzecu Podlaskim odpowiada za diagnozowanie potrzeb Uczestników projektu i zlecenie 1.500 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych wg wymogów określonych w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 22.09.2005 r.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania będą realizowane w oparciu o indywidualny plan pracy z osobą objętą usługami.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonają osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym wg wymagań określonych w w/w Rozporządzeniu oraz które posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej i zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania w/w pracy. Utworzone zostaną dwa miejsca świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem: Specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Centrum Usług Środowiskowych mieści się przy ul. Tadeusza Kościuszki 2 w Międzyrzecu Podlaskim, telefon kontaktowy: 783-691-339.