Projekt: Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Międzyrzec Podlaski
Aktualności Opis projektu Dokumenty do pobrania Grupa docelowa

24 paź 2022

Co oferujemy w projekcie?

Po pierwsze – USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA UCZESTNIKA!

Sprawdź, skorzystaj!

Wsparcie w projekcie kierowane jest do 94 osób (w tym 70 kobiet), zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie miasta i gminy Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim w województwie lubelskim.

Zadanie 1: Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania

Za realizację zadania odpowiada: Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Usługi opiekuńcze zostały zlecone opiekunkom/opiekunom z Stowarzyszenia Synergia i wykonywane są na terenie miasta i gminy Międzyrzec Podlaski.

Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje w szczególności:

  1. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  2. opiekę higieniczną,
  3. pielęgnację zaleconą przez lekarza,
  4. zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług opiekuńczych będzie określony indywidualnie
w kontrakcie trójstronnym, zawartym pomiędzy osobą niesamodzielną, osobą świadczącą usługi opiekuńcze oraz podmiotem realizującym usługi opiekuńcze.

Tryb świadczenia usług i pracy opiekunów:

  • Podstawowym trybem świadczenia usług są usługi opiekuńcze świadczone w dni powszednie.
    Usługi te wykonuje opiekun wg otrzymanego harmonogramu, dla jednego lub kilku podopiecznych.
  • Usługi opiekuńcze świadczone w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz w weekendy.

Wnioskodawca zrealizuje łącznie w całym okresie trwania projektu 27.000 godzin usług opiekuńczych w dni powszednie, 4.500 godzin w dni wolne.

Dane kontaktowe:

Centrum Usług Środowiskowych ul. Tadeusza Kościuszki 2 w Międzyrzecu Podlaskim.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do spotkania w Centrum (zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny, w celu ustalenia terminu spotkania: 783-691-339).