Projekt: Pogodna Jesień Życia w Gliwicach III
Aktualności Opis projektu Cel projektu Beneficjenci

03 mar 2023

Skorzystaj z pakietów usług opiekuńczych

Fundacja „Więcej z Życia” w partnerstwie z Fundacją Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Jolanta Woźnica „PERSONA” Ośrodkiem Szkoleniowo-Doradczy i „SUKURS” Spółką Cywilną Doradztwo Podatkowe i Prawne, Mirosława Lorczyk, Robert Lorczyk zapraszają do skorzystania z pakietów usług opiekuńczych w ramach projektu : „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach III”, w miejscu zamieszkania Uczestników projektu. Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług opiekuńczych jest określony indywidualnie w kontrakcie trójstronnym, zawartym pomiędzy os. wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osobą świadczącą usługi opiekuńcze oraz podmiotem realizującym usługi opiekuńcze.

W ramach usług opiekuńczych zapewnione są m.in.:
    • czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych
    • przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków
    • pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie
    • czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych
    • czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc
    • w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych
    • czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego
    • pomoc przy przemieszczaniu się
    • czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej
    • pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych
    • zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych
    • pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej,
    • układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji
    • czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowe
    • czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług
    • czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej.

Ponadto w ramach pakietu usług Uczestnik otrzymuje również: catering przez 31 dni, usługi towarzyszące (fryzjer/kosmetyczka) 1 godz., psycholog/prawnik/dietetyk/fizjoterapeuta – 4 godziny, artykuły zużywalne.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
ul. Kozielska 78F/1 Gliwice
Tel: 509-833-335