Projekt: Pogodna Jesień Życia w Gliwicach III
Aktualności Opis projektu Cel projektu Beneficjenci

04 sty 2023

Opis projektu

Realizatorem projektu jest: FUNDACJA „WIĘCEJ Z ŻYCIA” z siedzibą w Wągrowcu Partnerzy
w projekcie to:

  1. FUNDACJA WSPIERANIA I ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ z siedzibą
    w Poznaniu
  2. Jolanta Woźnica „PERSONA” Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy z siedzibą
    w Inowrocławiu
  3. "SUKURS" SPÓŁKA CYWILNA DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE, MIROSŁAWA LORCZYK, ROBERT LORCZYK z siedzibą w Gliwicach

Krótki opis projektu:

Celem projektu „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach III” jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych/asystenckich poprzez utworzenie 18 miejsc świadczenia środowiskowych usług opiekuńczych (niestacjonarnych) na terenie Gliwic w okresie 01.11.2022 r. - 30.06.2023 r.

Projekt realizuje 3 typ projektów: Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych, rozliczanych stawkami jednostkowymi w ramach 2 wariantów pakietów usług.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie Gliwic, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 48 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi oraz 20 opiekunów faktycznych.

Główne wskaźniki projektu:

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia środowiskowych usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – wartość docelowa: 18;

2. Liczba osób potrzebujących wsparcia objętych usługami opiekuńczymi: 48 osób.