Projekt: Pogodna Jesień Życia w Gliwicach III
Aktualności Opis projektu Cel projektu Beneficjenci

04 sty 2023

Cel projektu

Celem proj. jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług asystenckich/opiekuńczych poprzez utworzenie 18 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych, których trwałość zostanie zachowana przez wymagany okres, na terenie miasta Gliwice w woj. śląskim. Zapewnią one usługi opiekuńcze (w formie jednego z dwóch pakietów usług) oraz asystenckie dla 48 osób potrzebujących wsparcia/niepełnosprawnych), zamieszkującym w rozumieniu KC na terenie miasta Gliwice, w okresie od 01.11.2022 do 30.06.2023 r. Wsparcie otrzyma także 20 opiekunów faktycznych. Projekt odpowiada na zdiagnozowany na terenie Śląska problem starzenia się społeczeństwa i niedostateczny poziom zapewnienia usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia. Wsparcie to obejmuje usługi opiekuńcze, usługi asystenckie, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wsparcie uzupełniające. Osoby objęte projektem otrzymają wsparcie Centrum Usług Społecznych.