Projekt: Kierunek na aktywizację w mieście i gminie Kłodzko
Aktualności Opis projektu Grupa docelowa

27 wrz 2020

Rozpoczynamy trzeci etap w zadaniu II
Logo Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Dolny Śląsk Unia Europejska

Dziś rozpoczynamy kolejny etap pracy z uczestnikami projektu. Dla doradcy zawodowego zaplanowaliśmy w dniu dzisiejszym 10 spotkań, a w dniu jutrzejszym kolejne 5.
ETAP 3 Indywidualna ścieżka reintegracji

Dla każdego uczestnika zostaje opracowana Indywidualna Ścieżka Rozwoju, w tym precyzyjna ścieżka reintegracji społeczno - zawodowej w ramach projektu. Każdemu uczestnikowi zostaną zaproponowane w planie rozwoju określone w czasie formy wsparcia. Określone zostaną cele i rezultaty, wynikające z udziału w projekcie harmonogram wsparcia, sposób monitorowania i oceny, polegającej na weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny, po zakończeniu udzielonego wsparcia oraz porównanie wyników do wzorca standardu wymagań. Dodatkowo w trakcie tego etapu, z uczestnikiem podpisywana jest umowa na wzór kontraktu socjalnego, którego obowiązkowym elementem są usługi aktywnej integracji.