Projekt: Kierunek na aktywizację w mieście i gminie Kłodzko
Aktualności Opis projektu Grupa docelowa

12 lip 2020

Rekrutacja trwa
Logo Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Dolny Śląsk Unia Europejska

W dniu dzisiejszym zostały złożone w biurze projektu kolejne formularze rekrutacyjne.

Preferowanymi osobami do udziału w projekcie są:

  • Kobiety
  • Osoby 50+
  • Osoby posiadające wykształcenie nie wyższe niż średnie do poziomu ISCED 3
  • Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
  • Osoby z niepełnosprawnością
  • Osoby zamieszkujące na obszarze zdegradowanym

Pamiętaj, aby wziąć udział w projekcie musisz spełniać wymagane kryteria:

  • Masz ukończone 18 lat
  • Mieszkasz  w gminnie lub mieście Kłodzko
  • Nie pracujesz (jesteś bierny zawodowo lub bezrobotny)
  • Nie uczestniczysz w kształceniu formalnym

Udział w naszym projekcie jest bezpłatny !

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 664-491-531