Projekt: DROGOWSKAZ - kierunek na prace. Aktywizacja spoleczno-zawodowa mieszkancow wschodniej wielkopolski
Aktualności Opis projektu Beneficjenci Dokumenty do pobrania

01 lip 2019

Zaproszenie do składania ofert
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

ROZEZNANIE RYNKU Z DNIA 1.07.2019 r.

Jolanta Woźnica „PERSONA” Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy z siedzibą w Inowrocławiu zaprasza Oferentów do składania Ofert na potrzeby realizacji zadania 2 „Aktywizacja społeczna – Trening kompetencji i umiejętności społecznych” i zadanie 8 „Aktywizacja zawodowa – pośrednictwo pracy w ramach realizacji projektu DROGOWSKAZ – kierunek na pracę. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców wschodniej wielkopolski, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie: 7.1.2.Aktywna integracja – projektu konkursowe).

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik 1: Formularz rozeznania