Projekt: DROGOWSKAZ - kierunek na prace. Aktywizacja spoleczno-zawodowa mieszkancow wschodniej wielkopolski
Aktualności Opis projektu Beneficjenci Dokumenty do pobrania

03 sie 2020

Zaproszenie do składania ofert
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

ROZEZNANIE RYNKU Z DNIA 3.08.2020 r.

Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Poznaniu zaprasza Oferentów do składania Ofert na potrzeby realizacji zadania 6: Szkolenia zawodowe rozwijające kwalifikacje / kompetencje zawodowe,
dla uczestników projektu DROGOWSKAZ – kierunek na pracę. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców wschodniej wielkopolski", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (Poddziałanie: 7.1.2.Aktywna integracja – projektu konkursowe.

Przedmiotem zamówienie jest realizacja 150 godzinnego szkolenia zawodowego pt. „Obsługa sprzedaży z obsługą kasy fiskalnej” dla grupy 10 - osobowej w terminie od połowy sierpnia 2020 r. do połowy października 2020 r. na terenie miasta Koło.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert - Rozeznanie rynku: Szkolenie "Obsługa sprzedaży z obsługą kasy fiskalnej"

Załącznik 1: Formularz ofertowy

Załącznik 2. Program nauczania