Projekt: DROGOWSKAZ - kierunek na prace. Aktywizacja spoleczno-zawodowa mieszkancow wschodniej wielkopolski
Aktualności Opis projektu Beneficjenci Dokumenty do pobrania

05 paź 2020

Zaproszenie do składania ofert
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Fundację Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Poznaniu zaprasza Oferentów do składania Ofert na potrzeby realizacji zadania 6: Szkolenia zawodowe rozwijające kwalifikacje / kompetencje zawodowe, dla uczestników projektu DROGOWSKAZ – kierunek na pracę. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców wschodniej wielkopolski, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie: 7.1.2.Aktywna integracja – projektu konkursowe.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 150 godzinnego szkolenia zawodowego pt. „Magazynier” dla grupy 11 - osobowej w terminie od połowy października 2020 r. do połowy listopada 2020 r. na terenie miasta Turek.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert - Rozeznanie rynku: Szkolenie "Magazynier"

Załącznik 1: Formularz ofertowy

Załącznik 2. Program nauczania