Projekt: DROGOWSKAZ - kierunek na prace. Aktywizacja spoleczno-zawodowa mieszkancow wschodniej wielkopolski
Aktualności Opis projektu Beneficjenci Dokumenty do pobrania

16 wrz 2020

Zapraszamy do udziału w projekcie
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Fundacja Wspierania i Rozwoje Ekonomii Społecznej wraz z Partnerem Jolanta Woźnica „PERSONA” Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy zaprasza do udziału w projekcie: „DROGOWSKAZ – kierunek na pracę. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców wschodniej wielkopolski”.

Na uczestników czekają  spotkania z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, warsztaty grupowe, grupy wsparcia, szkolenia i staże zawodowe oraz wyjazdy/wyjścia integracyjne. Przewidziane są równie zwroty kosztów dojazdu oraz catering.

Projekt jest skierowany do 100 uczestników projektu  (w tym 60 kobiet), zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących 7 powiatów województwa wielkopolskiego tj.: powiat: koniński, Konin, kolski, gnieźnieński, słupecki, turecki, wrzesiński. 

Możesz wziąć udział w naszym projekcie, jeśli:

  • Jesteś osobą zagrożoną ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym
  • Jesteś osobą bierną zawodowo lub osobą bezrobotną niezarejestrowaną w PUP

Preferowanymi osobami do udziału w projekcie są:

  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby zamieszkujące obszar wiejski,
  • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
  • osoby korzystające z PO PŻ,
  • osoby bez zawodu,
  • osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym.

Udział w projekcie jest bezpłatny !!!

Osoby zainteresowane zapraszamy!

Kontakt telefoniczny pod numerem: 695-355-855 lub 665-992-442

Kontakt mailowy: persona.ino@wp.pl lub drogowskaz@fundacjawires.pl