Projekt: DROGOWSKAZ - kierunek na prace. Aktywizacja spoleczno-zawodowa mieszkancow wschodniej wielkopolski
Aktualności Opis projektu Beneficjenci Dokumenty do pobrania

01 paź 2020

Uczestnicy projektu mają zaplanowane spotkania w ramach „Grupy wsparcia” – gr. 5 i 6
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Od dnia 05.10.2020 r. do 14.10.2020 r. uczestnicy projektu będą brać udział w „Grupach wsparcia”. Na zajęciach uczestnicy ustalą tematykę zajęć i takie zagadnienia będą poruszane. Warsztaty mają służyć temu, aby uczestnicy projektu poczuli, że mogą tutaj, poprzez swoje doświadczenia życiowe, pomóc innym oraz dać im wsparcie emocjonalne. Grupa wzmacnia poczucie więzi z innymi ludźmi, umożliwia wymianę informacji i doświadczeń w pokonywaniu trudności, budowanie siły, nadziei, wzmacnia pozytywne poczucie własnej wartości orz poszerza samoświadomość, zmniejsza poczucie osamotnienia i bezradności wobec problemów.

Harmonogram do pobrania - grupa 5
Harmonogram do pobrania - grupa 6