Projekt: DROGOWSKAZ - kierunek na prace. Aktywizacja spoleczno-zawodowa mieszkancow wschodniej wielkopolski
Aktualności Opis projektu Beneficjenci Dokumenty do pobrania

22 sty 2021

Spotkania w ramach „Grupy wsparcia” dla gr. 10 Konin
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Od dnia 23 stycznia 2021 r. uczestnicy projektu będą brać udział w „Grupach wsparcia”. Na zajęciach uczestnicy ustalą tematykę zajęć i takie zagadnienia będą poruszane. Warsztaty mają służyć temu, aby uczestnicy projektu poczuli, że mogą tutaj, poprzez swoje doświadczenia życiowe, pomóc innym oraz dać im wsparcie emocjonalne. Grupa wzmacnia poczucie więzi z innymi ludźmi, umożliwia wymianę informacji i doświadczeń w pokonywaniu trudności, budowanie siły, nadziei, wzmacnia pozytywne poczucie własnej wartości orz poszerza samoświadomość, zmniejsza poczucie osamotnienia i bezradności wobec problemów.

Harmonogram do pobrania - GW gr 10 Konin