Projekt: DROGOWSKAZ - kierunek na prace. Aktywizacja spoleczno-zawodowa mieszkancow wschodniej wielkopolski
Aktualności Opis projektu Beneficjenci Dokumenty do pobrania

05 sie 2019

Rekrutacja do projektu trwa. Zapraszamy!
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Fundacja Wspierania i Rozwoje Ekonomii Społecznej wraz z Partnerem Jolanta Woźnica „PERSONA” Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy zaprasza do udziału w projekcie: „DROGOWSKAZ – kierunek na pracę. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców wschodniej wielkopolski”.

Na uczestników czekają  spotkania z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, warsztaty grupowe, grupy wsparcia, szkolenia i staże zawodowe oraz wyjazdy/wyjścia integracyjne. Przewidziane są równie zwroty kosztów dojazdu oraz catering.

Projekt jest skierowany do 100 uczestników projektu  (w tym 60 kobiet), zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących 7 powiatów województwa wielkopolskiego tj.: powiat: koniński, Konin, kolski, gnieźnieński, słupecki, turecki, wrzesiński. 

Możesz wziąć udział w naszym projekcie, jeśli:

  • Jesteś osobą zagrożoną ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym
  • Jesteś osobą bierną zawodowo lub osobą bezrobotną niezarejestrowaną w PUP Jesteś osobą bierną zawodowo lub osobą bezrobotną niezarejestrowaną w PUP

Preferowanymi osobami do udziału w projekcie są:

  • Kobiety
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby zamieszkujące obszar wiejski
  • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
  • osoby korzystające z PO PŻ
  • osoby bez zawodu
  • osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym
  • osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym

Udział w projekcie jest bezpłatny

Osoby zainteresowane zapraszamy!

Kontakt telefoniczny pod numerem: 695-355-855 lub 665-992-442

Kontakt mailowy: persona.ino@wp.pl lub drogowskaz@fundacjawires.pl