Projekt: DROGOWSKAZ - kierunek na prace. Aktywizacja spoleczno-zawodowa mieszkancow wschodniej wielkopolski
Aktualności Opis projektu Beneficjenci Dokumenty do pobrania

18 lip 2019

Opis projektu
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt skierowany jest do mieszkańców 7 powiatów wschodniej części województwa wielkopolskiego (powiaty: m. Konin i pow. koniński, kolski, gnieźnieński, słupecki, turecki i wrzesiński). Wsparcie otrzymują wyłącznie osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym - wyłącznie osoby bierne zawodowo, niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Głównym celem projektu jest aktywna integracja społeczno – zawodowa 100 uczestników projektu, w tym 60 kobiet (K) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia, w oparciu o ścieżkę reintegracji społeczno - zawodowej, zamieszkujących wybrane 7 powiatów województwa wielkopolskiego, w okresie od 01.03.2019 r. do 31.10.2020 r.

Projekt oferuje wsparcie dotyczące aktywnej integracji w 2 obszarach: aktywizacja społeczna i aktywizacja zawodowa. W ramach aktywizacji społecznej każdy uczestnik otrzyma wsparcie w postaci warsztatów i treningów: kompetencji i umiejętności społecznych, animacji lokalnej, grupy wsparcia, poradnictwo prawne i obywatelskie. W ramach aktywizacji i integracji o charakterze zawodowym, uczestnikom proj. umożliwiamy udział w kursie zawodowym zakończonym egzaminem, co umożliwi podniesienie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych. Wyboru szkolenia dokonujemy w oparciu o indywidualne predyspozycje i potrzeby, przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Uczestnikom proponowane będą także staże zawodowe, w sytuacji zdiagnozowania luki w postaci braku adekwatnego do oczekiwań rynku pracy doświadczenia zawodowego. Dla wszystkich UP założono wsparcie w postaci pośrednictwa pracy, ułatwiającego wejście na rynek pracy.