Projekt: DROGOWSKAZ - kierunek na prace. Aktywizacja spoleczno-zawodowa mieszkancow wschodniej wielkopolski
Aktualności Opis projektu Beneficjenci Dokumenty do pobrania

20 sie 2019

Kończy się szkolenie Magazynier
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Dnia 20.08.2019 r. kończy się pierwsze szkolenie zawodowe, po którego ukończeniu Uczestnicy projektu nabędą kwalifikacje zawodowe w zawodzie „Magazynier” i otrzymają Certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w w/w zawodzie.

Zapraszamy osoby chętne do udziału w projekcie !

Na uczestników czekają  spotkania z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, warsztaty grupowe, grupy wsparcia, szkolenia i staże zawodowe oraz wyjazdy/wyjścia integracyjne. Przewidziane są równie zwroty kosztów dojazdu oraz catering.

Projekt jest skierowany do 100 uczestników projektu  (w tym 60 kobiet), zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących 7 powiatów województwa wielkopolskiego tj.: powiat: koniński, Konin, kolski, gnieźnieński, słupecki, turecki, wrzesiński. 

Możesz wziąć udział w naszym projekcie, jeśli:

  • Jesteś osobą zagrożoną ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym
  • Jesteś osobą bierną zawodowo lub osobą bezrobotną niezarejestrowaną w PUP Jesteś osobą bierną zawodowo lub osobą bezrobotną niezarejestrowaną w PUP

Preferowanymi osobami do udziału w projekcie są:

  • Kobiety
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby zamieszkujące obszar wiejski
  • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
  • osoby korzystające z PO PŻ
  • osoby bez zawodu
  • osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym
  • osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym

Udział w projekcie jest bezpłatny