Projekt: DROGOWSKAZ - kierunek na prace. Aktywizacja spoleczno-zawodowa mieszkancow wschodniej wielkopolski
Aktualności Opis projektu Beneficjenci Dokumenty do pobrania

18 lis 2019

Kolejne staże zawodowe ruszają
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Od dziś 7 uczestników projektu rozpoczęło staże zawodowe w różnych Firmach / Placówkach. Osoby te będą uczestniczyć w stażu zawodowym przez okres 3 miesięcy. Pracodawca zapewni im miejsce pracy, aby mogli podczas stażu zdobyć potrzebne doświadczenie zawodowe. Stażyści podczas stażu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pracodawca w ramach stażu zapewni opiekuna dla stażysty, który będzie sprawował nad nim opiekę oraz będzie go wdrażał w politykę firmy i obowiązki stażysty.

Wszystkim naszym stażystą życzymy owocnej pracy !!!