Projekt: DROGOWSKAZ - kierunek na prace. Aktywizacja spoleczno-zawodowa mieszkancow wschodniej wielkopolski
Aktualności Opis projektu Beneficjenci Dokumenty do pobrania

01 gru 2019

Kolejna grupa uczestników rozpoczyna staże zawodowe, a inni uczestnicy już kończą
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Dzisiaj 10 uczestników projektu rozpoczęło staże zawodowe w różnych firmach / placówkach. Osoby te będą uczestniczyć w stażu zawodowym przez okres 3 miesięcy. Pracodawca zapewni im miejsce pracy, aby mogli podczas stażu zdobyć potrzebne doświadczenie zawodowe. Stażyści podczas stażu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pracodawca w ramach stażu zapewni opiekuna dla stażysty, który będzie sprawował nad nim opiekę oraz będzie go wdrażał w politykę firmy i obowiązki stażysty.

Wszystkim naszym stażystą życzymy owocnej pracy !!!

Natomiast 30 listopada 2019 r. trzech uczestników projektu zakończyło staż zawodowy po okresie 3 miesięcznego przyuczenia do zawodu „Magazynier”. Uczestnicy są zadowoleni, że zdobyli potrzebną wiedzę i umiejętności praktyczne, aby móc pracować w tym zawodzie.