Projekt: DROGOWSKAZ - kierunek na prace. Aktywizacja spoleczno-zawodowa mieszkancow wschodniej wielkopolski
Aktualności Opis projektu Beneficjenci Dokumenty do pobrania

08 lis 2019

Harmonogram warsztatów „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nowi uczestnicy projektu z grupy 4 rozpoczną warsztaty z kompetencji miękkich. Będą uczyć się rozwijać swoje kompetencje społeczne i wykorzystywać je w życiu codziennym, pracować nad komunikacją werbalną i niewerbalną, nabywać umiejętności negocjacji i rozwiązywania konfliktów oraz jak radzić sobie ze stresem. Po zakończonych warsztatach uczestnicy zostaną skierowani na szkolenie zawodowe, dzięki któremu nabędą nową wiedzę i kwalifikacje, aby móc iść na staż bądź podjąć pracę zawodową.

Harmonogram do pobrania