Projekt: Aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji
Aktualności Kontakt Opis projektu Beneficjenci Dokumenty do pobrania

04 maj 2017

Zapraszamy do udziału w projekcie
Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji” w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim.

Celem głównym projektu jest aktywna integracja 45 osób poprzez zastosowanie instrumentów aktywizacji edukacyjnej (kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe), społecznej oraz zawodowej (poradnictwo zawodowe, staże i pośrednictwo pracy).

Uczestnikami projektu mogą być osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należące do gmin wchodzących w skład Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji czyli: Czerniejewo, Gniezno, Gniezno – gmina wiejska, Kłecko, Łubowo – gmina wiejska, Niechanowo – gmina wiejska, Witkowo w województwie wielkopolskim.

Główne zadania projektu obejmują:
• Poradnictwo zawodowe (w tym stworzenie IPD),
• Warsztaty kompetencji społeczno–zawodowych (w tym: Trening umiejętności społecznych oraz Warsztaty kompetencji na rynku pracy),
• Indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz grupy wsparcia z psychologiem,
• Szkolenia zawodowe,
• Staże/praktyki zawodowe,
• Pośrednictwo pracy.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu:

ul. Dworcowa 65

88-100 Inowrocław

tel.: 52-357-62-15