Projekt: Aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji
Aktualności Kontakt Opis projektu Beneficjenci Dokumenty do pobrania

26 lip 2017

Zachęcamy do udziału w projekcie

Zapraszamy osoby w trudnej sytuacji życiowej, osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, osoby bezrobotne z III profilem pomocy, bądź osoby bierne zawodowo (np. osoby na rencie, studenci studiów dziennych, zaocznych, osoby niepracujące, osoby na urlopie wychowawczym).

Oferujemy Tobie:
  • Indywidualne poradnictwo z doradcą zawodowym,
  • Grupowe warsztaty kompetencji społeczno–zawodowych (tj.: Trening umiejętności społecznych oraz Warsztaty rynku pracy),
  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz grupy wsparcia z psychologiem,
  • Szkolenia zawodowe,
  • Staże/praktyki zawodowe,
  • Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia

W projekcie przewidziana jest kolacja integracyjna dla uczestników projektu z podstawami Savoir-vivre (ogłada, dobre maniery, znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzecznościowych obowiązujących w danej grupie) oraz wyście do Teatru.

 

Kontakt

Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej

ul. Szczawnicka 70

60-471 Poznań

Tel.: 667-926-204

Fundacja Ekspert-Kujawy

ul. Dworcowa 65

88-100 Inowrocław

tel.: 52-357-62-15