Projekt: Aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji
Aktualności Kontakt Opis projektu Beneficjenci Dokumenty do pobrania

25 maj 2017

Rekrutacja wciąż trwa...

Szukasz pracy?

Chciałbyś/łabyś polepszyć swoją sytuację życiową?

 

ZAPRASZAMY DO NASZEGO PROJEKTU:

„Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji”.

JESTEŚ OSOBĄ:
  • bezrobotną
  • bierną zawodowo
  • posiadasz niepełnosprawność (o stopniu umiarkowanym, znacznym, niepeł. intelektualna, sprzężona)
  • zamieszkujesz w powiecie gnieźnieńskim, w gminie tj.: Czerniejewo, Gniezno, Gniezno - gmina wiejska, Kłecko, Łubowo - gmina wiejska, Niechanowo - gmina wiejska, Witkowo.

Dołącz do nas i polepsz swoje życie ….

OFERUJEMY TOBIE:
  • Indywidualne poradnictwo z doradcą zawodowym,
  • Grupowe warsztaty kompetencji społeczno–zawodowych (tj.: Trening umiejętności społecznych oraz Warsztaty rynku pracy),
  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz grupy wsparcia z psychologiem,
  • Szkolenia zawodowe,
  • Staże/praktyki zawodowe,
  • Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt:

Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu:

Dworcowa 65

88-100 Inowrocław

tel.: 52-357-62-15