Projekt: Aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji
Aktualności Kontakt Opis projektu Beneficjenci Dokumenty do pobrania

01 cze 2017

Cały czas trwa rekrutacja

Zapraszamy osoby w trudnej sytuacji życiowej, osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, osoby bezrobotne z III profilem pomocy, bądź osoby bierne zawodowo (np. osoby na rencie, studenci studiów dziennych, osoby niepracujące).

OFERUJEMY TOBIE:

  • Indywidualne poradnictwo z doradcą zawodowym,
  • Grupowe warsztaty kompetencji społeczno–zawodowych (tj.: Trening umiejętności społecznych oraz Warsztaty rynku pracy),
  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz grupy wsparcia z psychologiem,
  • Szkolenia zawodowe,
  • Staże/praktyki zawodowe,
  • Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia

W projekcie przewidziana jest kolacja integracyjna dla uczestników projektu z podstawami Savoir-vivre (ogłada, dobre maniery, znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzecznościowych obowiązujących w danej grupie) oraz wyście do Teatru.

DOŁĄCZ DO NAS I ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE !!!

DANE KONTAKTOWE:

Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej

ul. Szczawnicka 70

60-471 Poznań

tel. 667-926-204

Fundacja Ekspert-Kujawy

ul. Dworcowa 65

88-100 Inowrocław

tel. 52-357-62-15