Projekt: Aktywne Włączenie w Aglomeracji Wałbrzyskiej
Aktualności Opis projektu Cel projektu Kontakt

04 mar 2022

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 90 uczestników proj. w tym 54 kobiet, zaliczanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących powiaty Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Cel ten osiągniemy w okresie 20 m-cy realizacji proj. (do 30.09.2023 r.) poprzez indywidualne i kompleksowe działania aktywizacji społeczno–zawodowej.

Główne rezultaty proj:

  • 60 uczestników uzyska wiedzę nt. swojego potencjału społeczno – zawodowego.
  • 60 uczestników otrzyma wsparcie w postaci usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.
  • 45 uczestników otrzyma wsparcie w postaci usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym.