Projekt: Aktywna integracja w powiecie gnieźnieńskim i wrzesińskim
Aktualności Opis projektu Cel projektu Efekty Pliki do pobrania

06 wrz 2021

Grupa docelowa

Grupa docelowa projektu to 100[60K/40M] osoby bierne zawodowo, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społ. zg. Z ust. z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społ., w wieku od 18 r.ż., osoby niepełnosprawne oraz korzystające z PO PŻ, zamieszkujące w rozumieniu KC w województwie wielkopolskim.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, zwrot kosztów za dojazd dla połowy UP (poza komunikacją miejską – z wyłączeniem ON), ubezpieczenie NNW, składki ZUS, badania lekarskie (staż), catering w trakcie grupowych treningów kompetencji społecznych, stypendia szkoleniowe, stypendia stażowe.

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

  • diagnoza potrzeb i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,
  • grupowe treningi kompetencji społecznych,
  • indywidualne poradnictwo specjalistyczne,
  • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe,
  • płatne staże zawodowe
  • pośrednictwo zawodowe